nahoru

Bílí sousedé

13. února 2004 • 17:38

Výzkum veřejného mínění společnosti Mori zjistil prudce stoupající obavy Britů z přistěhovalectví a azylu. Čtyři z deseti bělochů nechtějí černého souseda. Devětatřicet pro cent dotazovaných by raději bydlelo v městské části, kde žijí pouze lidé stejného etnického původu. Jedenačtyřicet procent bělochů a dvacet šest procent příslušníků etnických menšin by si přálo, aby jednotlivé rasy žily odděleně. Více než polovina všech etnických skupin by chtěla přebývat v rozdílných čtvrtích. "Jsem překvapen, zvláště když si uvědomím, že lidé jsou při odpovědích obvykle opatrní, aby je tazatel neodsoudil," komentoval čísla ředitel výzkumu Bobby Duffy.

VÝŠE NEŽ KRIMINALITA

Otázka ras a přistěhovalectví se tak vyšplhala po žebříčku "problémů" na třetí místo. Zařadila se dokonce před kriminalitu, obranu i ekonomiku. Před sebou nechala jen zdravotnictví a vzdělání. Společnost Mori současně uvedla, že lidé měli "pompézní názor na velikost tohoto problému", odhadovali počet přistěhovalců první generace čtyřikrát vyšší - 23 procent, zatímco ve skutečnosti je to jen šest procent.

OBAVY CHUDÝCH

Skrytou zášť odhalila téměř polovina dotazovaných, kteří si myslí, že přistěhovalci a azylanti jsou neprávem zvýhodňováni oproti nim ve veřejných službách a v platbách sociálního zabezpečení. Jejich "parazitování" na společnosti odsuzují lidé z nižších společenskoekonomických vrstev, u nichž je nejpravděpodobnější, že sami budou pomoc státu potřebovat. Před deseti lety si to mysleli o osamělých rodičích a nezaměstnaných. "Je to obrovský posun v obavách lidí, ekonomické slábnou a vzrůstá znepokojení nad veřejnými službami," podotkl Bobby Duffy. Přistěhovalcům a azylantům přičítají někteří Britové i odpovědnost za ztrátu ducha společnosti. Výsledky v zásadě odrážejí závěry loňského průzkumu veřejného mínění společnosti Mori pro komisi pro rasovou rovnost: třetina bílých respondentů řekla, že se nestýká v práci s lidmi z etnických menšin, a téměř dvě třetiny potvrdily, že se s nimi nepotkávají společensky.Kurzy měn
25,330
20,540
28,650
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
Nejčtenější
Komentáře