nahoru

Očíma Cyrila Höschla

Cyril Höschl 4. února 2004 • 13:09

Kdesi jsem se setkal s Vaším výrokem, že když jste četl v novinach o něčem, o čem jste náhodou věděl, jak to bylo doopravdy, vždy to bylo nepřesné nebo nepravdivé. Z toho jsem usoudil, že podobně zkreslené je zřejmě všechno, co v novinách je, jenže to nepoznáte, protože jste u toho nebyl. Je to pravda?

Je mi to povědomé, takže nepopírám, že jsem to někde řekl, ale už si nepamatuji, kde a jak to přesně znělo. Zkreslení paměti vinou její nepřesnosti, vlivem emoce ("přání otcem myšlenky"), stárnutí apod. je pochopitelné a ospravedlnitelné. Stává se nám všem (viz první věta tohoto textu) a ti, kdož dělají noviny,nejsou výjimkou. U mnohých z nich k tomu však někdy přistupuje pochybení profesionální, pramenící z nedostatku odpovědnosti, solidnosti, poctivosti a pečlivosti při ověřování informací.

Foto
I zde je však třeba zvážit poměr mezi tím, co ta která informace vskutku znamená, a tím, jak moc je její význam znehodnocen příslušným zkreslením. Z hlediska vyznění ranních zpráv je samozřejmě celkem jedno, zda na Kvildě naměřili -31 °C ,nebo -32 °C .Jindy však zpravodajství připomíná známou anekdotu o rádiu Jerevan, kterého se jeden posluchač ptá, zda je pravda, že Ivan Ivanovič v Charkově vyhrál volhu. "My odpovídáme: v zásadě to pravda je, ale nebyl to Ivan Ivanovič, ale Andrej Semjonovič, nebylo to v Charkově, ale v Kyjevě, nebyla to volha, ale kolo a nevyhrál ho, nýbrž mu bylo ukradeno." Můj stále omílaný,a přesto nehynoucí příklad je neschopnost jakéhokoli novináře odlišit psychiatra od psychologa. Přitom psychologie vznikla jako odnož myslitelství, psychiatrie jako odnož kustodiální medicíny. Psychologie je hlavně nauka o duševních pochodech a o mezilidských vztazích, psychiatrie o nemocech. Psychology byli často filosofové a matematici (Leibniz), psychiatry vždy lékaři. Psychologie se u nás dodnes studuje na filosofické fakultě, psychiatrie se učí na medicíně. Psycholog léčí převážně slovem, psychiatr může předepisovat prášky.T o vše nemění nic na tom, že se to někdy prolíná, že jsou lékaři-psychoterapeuti a že psychiatr může být filosofem (Jaspers). Ale plést si to v novinách, ber kde ber, je diletantismus asi jako plést si veterináře a zoologa, zemědělce a botanika, obvodního lékaře a biologa, novináře a lingvistu.
Samozřejmě že novinář může být také lingvista, ale proboha, kde to jsme? Naposledy jsem byl označen za psychologa, jímž ke své škodě nejsem a nikdy jsem nebyl, tuším v Lidových novinách 12. 12. 2003 (článek "Nepochopitelná agrese", str. 11). Naopak, můj přítel a kolega z pracoviště, Ladislav Csémy, který je psychologem a výzkumně se věnuje epidemiologii neinfekčních poruch, byl v týchž novinách 22. 1. 2004 označen za psychiatra ("Mladí Češi dávají před tvrdými drogami přednost marihuaně", str.1-2). Takže máte pravdu. Kdykoli čtu v novinách o něčem, co náhodou vím, skoro vždycky je to špatně. Ještěže mladí Češi vskutku dávají před tvrdý mi drogami přednost marihuaně, a ne obráceně.

Dotazy posílejte na: hoschl@reflex.czKurzy měn
25,320
20,540
28,650
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
Nejčtenější
Komentáře