nahoru

SAP Services přitahují talenty

Zuzana Hrubišková 11. května 2017 • 00:15

S nedostatkem uchazečů o zaměstnání se v současné době potýkají firmy napříč obory. Pokud navíc společnost hledá vzdělané, jazykově vybavené a talentované jedince, má to ještě o řád složitější. Inovativní přístup zvolila společnost SAP Services, jedno z největších center podnikových služeb v ČR, které poskytuje pobočkám SAP finanční, personální a marketingové služby. Firma vytvořila Talent Inkubátor, do něhož přijímá absolventy vysokých škol a uchazeče s krátkou praxí, rozvíjí jejich dovednosti a získává tak vlastní zdroj kvalitních kandidátů.

 

„Rostoucí nedostatek kvalifikovaných lidí jsme sledovali již delší dobu a přemýšleli, jak si nejlépe zachovat dostatečný zdroj kvalitních kandidátů. Výsledkem je projekt Inkubátor talentů. Jeho základní myšlenkou je mít nevysychající zdroj lidí, kteří jsou schopni prakticky ze dne na den obsadit aktuálně otevřenou pracovní pozici,“ říká Andrea Hepnerová, ředitelka SAP Services. Společnost podle ní, vzhledem ke zhruba 15% růstu, nemá často čas hledat vhodné kandidáty a zaučovat je jednotlivě.

Pracovní pozice v Talent Inkubátoru jsou určeny především pro absolventy či uchazeče s krátkou praxí, kteří ještě nejsou vyhranění a nemusí mít přesnou představu o tom, co by chtěli dělat. Vědí jen, že by chtěli pracovat v personalistice. „Klíčovým požadavkem na uchazeče je pro nás jeho přístup, nehledáme specialistu na HR, ale flexibilního člověka s motivací, jenž je ochoten se učit a rozvíjet. Klademe větší důraz na osobnost než na to, co má za sebou po profesní stránce,“ přibližuje Jana Vodáková, která má Talent Inkubátor v SAP Services na starost.

Mezi základní požadavky na uchazeče patří VŠ vzdělání a znalost angličtiny, jež je vnitrofiremním jazykem. Výhodou je znalost dalších cizích jazyků, naopak na znalosti češtiny se nelpí. Uchazeči procházejí přijímacím řízením v podobě tzv. assessment centra. „Tento způsob volíme proto, že vybíráme uchazeče pro více pozic najednou, takže vidíme, kdo se pro jakou roli hodí,“ popisuje Andrea Hepnerová. V rámci assessment centra se uchazeči dostanou na několik hodin do reálných situací, s nimiž se později budou potkávat v reálné praxi. Dokáží si tak představit, co by zhruba bylo náplní jejich práce. Uchazeč zažije atmosféru ve firmě, získá detailní zpětnou vazbu, má možnost zjistit svoje silné stránky a příležitosti ke zlepšení.

Doposud se v SAP Services zaměřovali hlavně na čerstvé absolventy vysokých škol nebo lidi s krátkodobou pracovní zkušeností, nicméně do budoucna chtějí dát příležitost rovněž šikovným středoškolákům, kteří upřednostnili práci před studiem na vysoké škole. „Kromě jazykové vybavenosti je pro nás důležitá osobnost kandidátů a jejich motivace, nikoli vysokoškolský diplom. Dále se také snažíme oslovovat mladé lidi ze zahraničí. To se týká hlavně německy mluvících zemí, neboť kandidátů se znalostí německého jazyka je na českém trhu nedostatek,“ tvrdí Jana Vodáková.

K hlavním přednostem lidí z inkubátoru patří především jejich jazyková vybavenost, otevřenost, flexibilita a ochota učit se nové věci. „Při výběru kandidátů do prvního kola inkubátoru jsme se soustředili nejen na rozmanitost jejich životopisů, ale rovněž na rozmanitost jejich charakterů, což s sebou automaticky nese rozlišné slabé a silné stránky jednotlivých účastníků programu,“ konstatuje Jana Vodáková. Zpětná vazba ze strany uchazečů je prý velmi pozitivní – dobře hodnotí zejména příjemnou pracovní atmosféru, kolegialitu na pracovišti, pracovní prostředí a benefity, jež SAP Services svým zaměstnancům poskytují.

U první skupiny talentů už byly zahájeny rotace v rámci jednotlivých oddělení. Každý účastník programu má naplánovaná tři oddělení, kde stráví hned několik týdnů a pozná zdejší procesy a charakter práce. Vše s cílem zaučit se a být schopen zde následně pracovat samostatně. „Během rotací se talentům věnují seniornější kolegové z týmů a snaží se jim vysvětlit, co práce v jejich oddělení obnáší, nováčci zároveň již mají možnost se zapojit do každodenních aktivit a být produktivní,“ komentuje Andrea Hepnerová a doplňuje: „V současné době pracujeme také na vytvoření curricula pro účastníky programu, které bychom rádi spustili s nástupem nové skupiny talentů. To doplní praktickou část programu o teoretické znalosti z oblasti soft a hard skills.“

Pro letošní rok v SAP Services plánují ještě další kola inkubátoru, jež budou reagovat na aktuální náborové požadavky, a pokud se projekt osvědčí, bude rozšířen i na další oddělení firmy, tedy i na marketing, finance a případně i IT.

Zuzana Hrubišková

Zuzana Hrubišková


Diskuse ke článku

 

Kurzy měn
25,290
20,530
28,530
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
Nejčtenější
Komentáře